×
 

Hoppa till innehållet

Om vårt kvalitetsarbete

För oss är det viktigt med en arbetsmiljö som tydligt präglas av skolans värdegrund. Vi vill vara en skola där eleverna trivs och mår bra och därmed gör goda resultat i skolan. Vi strävar därför ständigt efter att skapa sammanhållning – i klasser, mellan årskurser och program samt i personalgruppen.

Trygghet och kvalitet

Det pedagogiska arbetet ska bygga på goda relationer och en öppen kommunikation. För att få eleverna att lyckas och nå framgång som studenter, människor och i sin yrkesprofession är det viktigt att känna en tillhörighet och en trygghet i gruppen. När vi når denna trygghet är det lättare att finna den motivation som krävs för ett positivt lärande och kunskapsutveckling. Elever som mår bra och trivs behandlar varandra och andra människor väl.

Vi ska ha ett tilltal som präglas av gemenskap och värme samt ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. Tillsammans ska vi skapa en miljö där alla blir sedda, respekterade och uppskattade för den som var och en är. Vi ska arbeta aktivt för att främja allas lika värde, villkor och möjligheter. Alla ska ha lika rätt till en trygg och kreativ studie- och arbetsmiljö.

Elever arbetar på dator och en lärare står bredvid.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

  • Våra kvalitetsresultat

    Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter. Här kan du läsa våra kvalitetsrapporter.

    Elev slipar på träpall i en verkstad.
  • Kontakta oss

    Har du frågor eller funderingar om vårt kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta oss här.

    Lärare pratar med elev i verkstad.