×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa

Tre elever håller om varandra i korridor och ler mot kameran, svartvitt.

Elevhälsoteamets roll

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. Elevhälsan leds av rektor som samarbetar med skolans utbildade personal enligt våra framtagna rutiner.

Elevhälsan representeras av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå utifrån behov. Vår elevvårdspersonal är alla utbildade för respektives roll.

Två elever tittar leende på varandra i en verkstad medans de slipar en skapelse i trä.

Kontakt

Har du frågor om vår elevhälsa är du varmt välkommen att kontakta mig.

Skolan som älskar design

Vi är en personlig skola som brinner för design och kreativitet. Lär känna oss ännu bättre!