×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

Vid läsårsstart upprättar skolan en arbetsplan med prioriterade fokusområden. Arbetsplanen tar sin utgångspunkt i skolans samlade analys från föregående läsår. Under innevarande läsår följer skolan upp aktuella fokusområden och hur väl man når uppsatta mål och vilka metoder som gett effekt. Vid läsårsslut görs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en kvalitetsrapport.

Två elever sitter med varsin dator i ett klassrum.

Kvalitetsrapporter

Nedan hittar du kvalitetsrapport skapad av rektor på vardera skola samt en sammanfattande rapport från huvudman.

Har du frågor?

Om du har frågor om våra kvalitetsresultat är du välkommen att kontakta oss.