Försäljning & service
Elever engagerade i ett samtal kring ett bord, svartvitt.

Försäljnings- och serviceprogrammet på Designgymnasiet i Stockholm, Kungsholmen

Är du kreativ, gillar design, människor, sälj och kommunikation samt vill läsa ett program som kan leda till jobb direkt efter studenten? Då passar Försäljnings- och serviceprogrammet på Designgymnasiet i Stockholm Kungsholmen dig. Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram där du som elev kan välja om du vill ha högskolefokus, yrkesfokus eller en kombination. Du kan läsa mer om skillnaden längre ned på den här sidan.

Efter programmet ska du som elev ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom försäljnings- och servicebranschen. Programmet innehåller även 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du som elev får komma ut i arbetslivet och kan skapa kontakter redan under gymnasietiden. Det finns också möjlighet att göra sin praktik utomlands.

Elever skrattar tillsammans kring ett bord på Försäljning och serviceprogrammet.

Vår inriktning

Inom Försäljning- och service i Stockholm erbjuder vi den kreativa profilen Utställningsdesign.

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om programmet. Får du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

  • Efter din examen kan du jobba som till exempel säljare, inköpare, butikssäljare med visuellt ansvar, butiksledare eller som administratör inom ekonomi, personal och IT eller studera vidare på högskola och universitet. I dessa yrken är det viktigt att vara serviceminded och bra på att kommunicera, under dina tre år hos oss kommer du få utveckla dessa förmågor hos dig själv.

  • Ja, från och med hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 är de kurser som adderats till programmet. De kurser kan du som vill också välja bort om du inte vill ha högskolebehörigheten. I programmet ingår också två individuella val som du kan använda för att bredda din behörighet eller nischa dig inom ditt yrkesval.

  • Programmet är ett Kvalitetscertifierat program. Handelsrådet som utfärdar riktlinjer för Handelsbranschen är den certifierande organisationen. Att vara elev på en certifierad skola innebär att man går på en skola som har organiserat sin utbildning i enlighet med certifieringsgruppens kriterier.

    Målsättningen är att utbildningen ständigt ska vara aktuell och konkurrenskraftig i och med att arbetslaget ständigt arbetar med att utveckla verksamheten i enlighet med certifieringskriterierna. Vid examen från FS-utbildningen får eleverna vid certifierade skolor ett intyg från handelsrådet som visar att eleven har genomfört sin utbildning på en kvalitetssäkrad (certifierad) skola. Läs mer om certifieringen här.

  • Nej, på Designgymnasiet har vi inga antagningsprov. Du behöver inte ha några förkunskaper för att börja hos oss, bara ett intresse!

  • Det roligaste med att jobba kreativt är att du verkligen får visa vad du kan, även hur du och andra ser svar på olika problem.

    Jeffy Designgymnasiet åk.1

Behörigheter, vidare studier & jobb

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Efter programmet ska du som elev ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom försäljnings- och servicebranschen. Programmet innehåller även 15 veckors praktik där du får komma ut i arbetslivet och kan skapa kontakter redan under gymnasietiden. Det finns också möjlighet att göra sin praktik utomlands.

Behörighet och vidare studier

Programmet innehåller också de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Alltså kan du även studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet mot en mängd olika yrken efter gymnasiet. Svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 är de kurser som lagts till i programmet och de som ger högskolebehörigheten. Dessa kurser kan också väljas bort av dig som vill avstå dem och endast satsa på ditt valda yrke. Du som vill kan också bredda din behörighet genom att lägga till exempelvis mer matematik eller språk i individuella valen.

Högskolefokus, yrkesfokus eller kombination

Programmet innebär hos oss på Kungsholmen att du kan välja hur du vill lägga upp din utbildning, om du vill ha högskolefokus, yrkesfokus eller en kombination. Vill du ha högskolefokus läser du kurserna Engelska 6 och Svenska 2 samt 3 och väljer bort dina individuella val (200 poäng), totalt 2600 poäng. Yrkesfokus innebär istället att du väljer bort de nämnda kurserna och väljer kurser kopplat till din yrkesutbildning som individuellt val, totalt 2500 poäng. Du som vill kombinera dessa läser både Engelska 6 och Svenska 2-3, samt individuella valen, totalt 2800 poäng.

Elever på Försäljning och service på Kungsholmen.

Vill du se våra andra program?

Om det här inte var något för dig eller om du vill utforska dina alternativ kan du här se alla våra program.