Elevskapade 3D modeller av hus i trä står utställda på ett bord.

Ulrika arbetar som lärare i Utställningsdesign

Ulrika är lärare på Försäljnings- och serviceprogrammet på Designgymnasiet sedan 2018. Hon undervisar främst i praktiska ämnen som utställningsdesign och praktisk marknadsföring men även i entreprenörskap där elverna får driva eget företag via Ung företagsamhet (UF).

Berätta om programmet!
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett program där teori och praktik blandas på ett väldigt bra sätt. Det som brukar uppskattas i de yrkesgemensamma ämnena är att eleverna känner ett intresse för ämnena samt att kurserna innehåller kunskaper som går att implementera i sitt vardagliga liv.

Ge ett praktisk exempel på vad eleverna får lära sig!
Eleverna får utbildning i allt från hur handeln har sett ut genom tiderna och hur den påverkas av samhällets inflation och utveckling till hur man bygger upp ett företag, marknadsför det på rätt sätt utifrån kundgrupp och resurser till att faktiskt prova på att driva ett företag i årskurs 3. Elverna får även lära sig hur man på ett estetiskt tilltalande sätt gör olika utställningar i fysisk form i både mindre modeller samt real storlek.

Hur kan man läsa till högskolebehörighet?
Vårterminen i årskurs 1 väljer alla elever på programmet om de vill läsa högskoleförberedande eller yrkesförberedande program via vår SYV. Väljer man högskoleförberedande så får man grundpaketet innehållande Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 som ger behörighet till vidare studier. Väljer man yrkesförberedande så får man välja ur en lista på individuella val istället för tidigare nämnda.

Berätta om ert ERASMUS-samarbete!
Erasmus är en EU organisation som arbetar med internationell skolutveckling. Vi på Designgymnasiet ingår i Erasmusfamiljen och har en ackreditering vilket betyder att vi har internationell finansiering till 2027 för skolutvecklingsprojekt på både teoretiska och yrkesprogram. På Försäljnings- och serviceprogrammet erbjuds eleverna möjlighet att göra sin praktik (APL) i Stockholm eller Europa i årskurs 2 och 3 under vårterminen. I år har eleverna fått möjlighet att göra praktik i Cordoba (Spanien) och Dublin (Irland). Erasmus är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och Europa.

Vad är det viktigaste du vill att eleverna får ta med sig?
Det viktigaste jag vill att eleverna får med sig är självklart att de är anställningsbara när de slutar på vår skola, det är målet med yrkesprogram. Men även en helhetsförståelse för hur företag, oavsett bransch, behöver samspela på alla plan ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Under de tre åren som eleverna går hos oss ser man hur de växer otroligt mycket, både i person och förstånd, från ”barn” till unga vuxna med allt vad det innebär och det är otroligt häftigt att se.

Hur kan man förbereda sig inför sin APL?
För det första tycker jag att det är viktigt att man väljer en praktik (APL) som man finner intressant och faktiskt något man vill göra då man kommer vara på arbetsplatsen i flera veckor. När man hittat den platsen är det faktiskt väldigt fördelaktigt att läsa på om företaget man ska vara hos men även ha en dialog med praktikplatsen kring vad de önskar från eleven och vilka krav de faktiskt ställer.

Är det många som får jobb på sin praktikplats?
Det är faktiskt övervägande många som blir erbjudna arbete på sin APL plats antingen under eller efter genomförd APL, framförallt om man genomfört praktiken med gott resultat och visat intresse. Vi har många fina historier om elever som börjat som praktikant och arbetat sig in och uppåt inom olika företag.

Vad innebär det att Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierat?
Designgymnasiet Kungsholmen har en kvalitetscertifiering som ges av Handelsrådet vilket kort och gott innebär att vi bedriver ett program som möter kriterierna från Handelsrådet och branschen. Certifieringen är en process och följs upp varannat år av Handelsrådet genom besök, inspektion samt intervjuver med elever och personal.

Berätta om Designelev för en dag! Vad får man göra när man besöker ditt program?
Det kan skilja sig väldigt mycket vad man får göra om man besöker oss på Designelev för en dag beroende på kurs och vilket moment vi befinner oss i. Är du på besök i entreprenörskap kan du vara med i drift av företag, inköp eller skapande av produkter eller skapa marknadsföring. Medverkar man på en lektion i utställningsdesign kan det handla om hur man använder butiksinredning, ljus och ljud för att leda och påverka kunden men även praktiskt skapande med händerna utifrån olika teman. Anmäl dig till designelev för en dag här!

Här kan du läsa mer om Utställningsdesign!

Nyheter

Se alla nyheter