Elever arbetar med ett stort 3D-projekt gjort av metalltrådar.

Hanna Wallin – Lärare i Arkitektur och Design

Hanna Wallin är sedan 10 år tillbaka lärare på Designgymnasiet och utbildar på teknikprogrammet Arkitektur och Design.

Vem är du?
Jag heter Hanna och har arbetat som lärare på Designgymnasiet i 10 år. Kurserna jag undervisar i handlar om vår fysiska miljö, den byggda miljön vi lever i. Allt från design på inredning till hela städer med bostäder, parker, infrastruktur och mötesplatser. I kurserna finns ett stort fokus på hållbarhet och allt vi gör har en tydlig koppling till framtiden och vad vetenskapen säger om klimatförändringar.

Berätta om teknikprogrammet Arkitektur och Design!
På teknikprogrammet får du läsa kurser som riktar sig mot högre utbildningar med en naturvetenskaplig inriktning. Men programmet är även förberedande för högskolor med en mer praktisk inriktning som till exempel arkitektur och samhällsplanering. De flesta som väljer detta program tycker om att skapa, utmana sin fantasi och tänka på hur vår fysiska omgivning kan påverka oss och göra oss till bättre människor. Vi ritar mycket i digitala ritprogram, men man får även använda mer traditionella metoder som att skissa, rita och bygga modeller av olika material som papp och kartong.

Hur är stämningen på skolan?
Stämningen på skolan är kreativ och eleverna peppar varandra till utmaningar. Ibland uppstår frustrerande situationer, men alla stöttar varandra. Vi som undervisar försöker alltid komma fram till lösningar så att du som elev ska kunna klara det som krävs på Teknikprogrammet. Men såklart innebär det även att mycket tid och energi behöver läggas på studierna.

Vad är Design Day?
På Design Day ställer eleverna ut det de skapat under året. Årskurs tre ställer ut sina gymnasiearbeten som oftast är kreativa projekt där de ritat och skapat 3D-modeller. Gymnasiearbetet brukar vara starkt kopplat till arkitektur och samhällsplanering.

Berätta om Designelev för en dag
Om du besöker vår skola får du vara med under någon lektion där vi arbetar med arkitektur och samhällsplanering. Kanske blir det när vi går igenom vad som behövs i ett hus för att det ska vara fungerande för människor, eller vad som behövs i en stad för att den ska vara hållbar nu och i framtiden. Hur ska vi planera våra städer så att koldioxidutsläppen minskar, den biologiska mångfalden ökar, och människor får bo och arbeta där de känner sig trygga?

Vill du veta mer kan du ta del av vårt programutbud här!

Nyheter

Se alla nyheter